Старосни услови

Obuka kandidata za vozače može se započeti najranije 12 meseci pre nego što kandidat za vozača ispuni starosni uslov iz čl. 180. i 182. stav 1. zakona.

Kandidat ne može započeti niti vršiti obuku i polagati vozački ispit u vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom kao ni za vreme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti.

STAROSNI USLOVI ZA DOBIJANJE VOZACKE DOZVOLE

Sa -15 god. – kateg. M (mopedi i laki cetvorocikli do 45km/h i 350 kg.)

Sa -16 god. – kateg. F (traktor)

Sa -16 – kateg. AM i A1 (mopedi,laki cetvorocikli do 50 cm3 i motokultivatori,motocikli do 125 cm3 i 11 kW

Sa -18 god. – kateg. A 2 (motocikli do 35 kW)

Sa -18 god. – kateg. B,B1 i BE (motorno vozilo,osim motocikla,cija dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg namenjeno za prevoz do 8 lica ne ukljucujuci vozaca;moze mu se prikljuciti priklkjuco vozilo mase do 750 kg.(B),motorni cetvorocikl cija masa ne prelazi 400 kg. i maksimalne snage do 15 kW(B1),skup motornog vozila B kateg. i prikljucnog vozila cija najveca dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg.(BE))

Sa -18 god. – kateg. C1 i C1E (motorno vozilo od 3500 kg. do 7500 kg. namenjeno za prevoz ne vise od 8 lica ne ukljucujuci vozaca,moze mu se prikljuciti prikolica do 750 kg. (C1),skup motornog vozila kateg. C1 i prikljucnog vozila cija najveca dozvoljena masa prelazi 750 kg. a zbir skupa ne prelazi 12000 kg. (C1E))

Sa -21 god. – kateg. C,CE,D1 ii D1E (motorno vozilo najvece dozvoljene mase preko 3500 kg. namenjeno za prevoz do 8 lica ne ukljucujuci vozaca;moze mu se prikljuciti i prikljucno vozilo do 750 kg.(C),skup motornog vozila kateg. C i prikljucnog vozila do 750 kg.(CE),motorno vozilo namenjeno za prevoz do 16 lica ne ukljucujuci vozaca duzine do 8m;moze mu se prikljuciti i prikljucno vozilo do 750 kg.(D1),skup motornog vozila kateg. D1 i prikljucnog vozila do 750 kg. (D1E))

Sa -24 – kateg. D i DE (motorno vozilo namenjeno za prevoz vise od 8 lica ne ukljucujuci vozaca;moze se pridodati prikljucno vozilo do 750 kg.(D),skup motornog vozila kateg. D i prikljucnog vozila do 750 kg. (D1E))

Sa -24 – kateg. A,osim za lica koja vozacku dozvolu za kateg. A2 poseduju najmanje dve godine.

Kateg. A2 moze se steci sa 18 god.,a kateg. A moze se steci sa navrsenih 20 god. ako lice poseduje dozvolu kateg. A2.

Kateg. AM moze se steci sa navrsenih 16 god.

Vozacku dozvolu za kateg. BE mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. B
Vozacku dozvolu za kateg. C1E mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. C1.
Vozacku dozvolu za kateg. CE mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. C.
Vozacku dozvolu za kateg. D1E mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. D1.
Vozacku dozvolu za kateg. DE mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. D.
Vozacku dozvolu kateg. C i C1 mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. B.
Vozacku dozvolu kateg. D mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. C najmanje dve godine.

Vozacku dozvolu kateg. D1 mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. C1 najmanje dve godine.

BE,CE,DE,vozila sa prikolicom;da bi vozac dobio ovu dozvolu mora posedovati vozacku dozvolu kateg. B,C i D najpre.

Posedovanje vozacke dozvole C kateg. najmanje dve godine je minimalni uslov za dobijanje vozacke dozvole D kateg.

Posedovanje vozacke dozvole C1 kateg. najmanje dve godine je minimalni uslov za dobijanje vozacke dozvole D1 kateg.

 

Изузетно од одредби из става 1. овог члана ученик средње школе који се образује за занимање возач моторних возила мора имати навршених 18 година живота за добијање возачке дозволе категорије C и СЕ.

 

 Изузетно од става 1. овог члана, возачку дозволу за категорију C може добити лице које наврши 18 година, а за категорију D лице које наврши 21 годину ако управља возилом које користе возила ватрогасне службе и возила за очување јавног реда и мира, односно одбране.

 

Пробна возачка дозвола Члан 182. Zakona

 

Лицу које испуњава све услове за управљање возилом B категорије, а није навршило 18 година живота издаће се пробна возачка дозвола кад наврши 17 година, са роком важења од једне године.

Пробна возачка дозвола се може користи само у Републици Србији.

Возач који има пробну возачку дозволу B категорије не сме да започне и управља возилом без надзора лица у возилу које има возачку дозволу B категорије у трајању од најмање пет година.

Возач који има пробну возачку дозволу не сме да управља моторним возилом у периоду од 23,00 до 5,00 сати, користи телефон и друга средства за комуникацију за време вожње.

Возач који има пробну возачку дозволу се не сме кретати брзином већом од 90% од брзине која је дозвољена на делу пута којим се креће.

Лице које врши надзор дужно је да се стара да возач возилом управља на безбедан начин и у складу са прописима.

Моторно возило, којим управља возач који има пробну возачку дозволу, мора бити означено посебном ознаком “P“, која мора бити на видљивом месту са предње и задње стране возила.

Пробна возачка дозвола ће се издати и лицу које је навршило 18 година, које први пут стиче право на управљање моторним возилима “B“ категорије.

На ово лице примењују се одредбе прописане у ст. 2, 4, 5. и 7. овог члана.

Пробна возачка дозвола за лица из става 8. овог члана издаје се са роком важења од једне године.

Министар надлежан за послове саобраћаја прописаће посебне услове о изгледу, техничким карактеристикама и начину постављања посебне ознаке из става 9. овог члана.