Starosni uslovi

Obuka kandidata za vozače može se započeti najranije 12 meseci pre nego što kandidat za vozača ispuni starosni uslov iz čl. 180. i 182. stav 1. zakona.

Kandidat ne može započeti niti vršiti obuku i polagati vozački ispit u vreme trajanja zaštitne mere, odnosno mera bezbednosti zabrane upravljanja motornim vozilom kao ni za vreme dok mu je vozačka dozvola oduzeta zbog nesavesnosti.

STAROSNI USLOVI ZA DOBIJANJE VOZACKE DOZVOLE

Sa -15 god. – kateg. M (mopedi i laki cetvorocikli do 45km/h i 350 kg.)

Sa -16 god. – kateg. F (traktor)

Sa -16 – kateg. AM i A1 (mopedi,laki cetvorocikli do 50 cm3 i motokultivatori,motocikli do 125 cm3 i 11 kW

Sa -18 god. – kateg. A 2 (motocikli do 35 kW)

Sa -18 god. – kateg. B,B1 i BE (motorno vozilo,osim motocikla,cija dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg namenjeno za prevoz do 8 lica ne ukljucujuci vozaca;moze mu se prikljuciti priklkjuco vozilo mase do 750 kg.(B),motorni cetvorocikl cija masa ne prelazi 400 kg. i maksimalne snage do 15 kW(B1),skup motornog vozila B kateg. i prikljucnog vozila cija najveca dozvoljena masa ne prelazi 3500 kg.(BE))

Sa -18 god. – kateg. C1 i C1E (motorno vozilo od 3500 kg. do 7500 kg. namenjeno za prevoz ne vise od 8 lica ne ukljucujuci vozaca,moze mu se prikljuciti prikolica do 750 kg. (C1),skup motornog vozila kateg. C1 i prikljucnog vozila cija najveca dozvoljena masa prelazi 750 kg. a zbir skupa ne prelazi 12000 kg. (C1E))

Sa -21 god. – kateg. C,CE,D1 ii D1E (motorno vozilo najvece dozvoljene mase preko 3500 kg. namenjeno za prevoz do 8 lica ne ukljucujuci vozaca;moze mu se prikljuciti i prikljucno vozilo do 750 kg.(C),skup motornog vozila kateg. C i prikljucnog vozila do 750 kg.(CE),motorno vozilo namenjeno za prevoz do 16 lica ne ukljucujuci vozaca duzine do 8m;moze mu se prikljuciti i prikljucno vozilo do 750 kg.(D1),skup motornog vozila kateg. D1 i prikljucnog vozila do 750 kg. (D1E))

Sa -24 – kateg. D i DE (motorno vozilo namenjeno za prevoz vise od 8 lica ne ukljucujuci vozaca;moze se pridodati prikljucno vozilo do 750 kg.(D),skup motornog vozila kateg. D i prikljucnog vozila do 750 kg. (D1E))

Sa -24 – kateg. A,osim za lica koja vozacku dozvolu za kateg. A2 poseduju najmanje dve godine.

Kateg. A2 moze se steci sa 18 god.,a kateg. A moze se steci sa navrsenih 20 god. ako lice poseduje dozvolu kateg. A2.

Kateg. AM moze se steci sa navrsenih 16 god.

Vozacku dozvolu za kateg. BE mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. B
Vozacku dozvolu za kateg. C1E mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. C1.
Vozacku dozvolu za kateg. CE mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. C.
Vozacku dozvolu za kateg. D1E mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. D1.
Vozacku dozvolu za kateg. DE mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. D.
Vozacku dozvolu kateg. C i C1 mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. B.
Vozacku dozvolu kateg. D mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. C najmanje dve godine.

Vozacku dozvolu kateg. D1 mogu dobiti samo oni vozaci koji vec imaju vozacku dozvolu kateg. C1 najmanje dve godine.

BE,CE,DE,vozila sa prikolicom;da bi vozac dobio ovu dozvolu mora posedovati vozacku dozvolu kateg. B,C i D najpre.

Posedovanje vozacke dozvole C kateg. najmanje dve godine je minimalni uslov za dobijanje vozacke dozvole D kateg.

Posedovanje vozacke dozvole C1 kateg. najmanje dve godine je minimalni uslov za dobijanje vozacke dozvole D1 kateg.

 

Izuzetno od odredbi iz stava 1. ovog člana učenik srednje škole koji se obrazuje za zanimanje vozač motornih vozila mora imati navršenih 18 godina života za dobijanje vozačke dozvole kategorije C i SE.

 

 Izuzetno od stava 1. ovog člana, vozačku dozvolu za kategoriju C može dobiti lice koje navrši 18 godina, a za kategoriju D lice koje navrši 21 godinu ako upravlja vozilom koje koriste vozila vatrogasne službe i vozila za očuvanje javnog reda i mira, odnosno odbrane.

 

Probna vozačka dozvola Član 182. Zakona

 

Licu koje ispunjava sve uslove za upravljanje vozilom B kategorije, a nije navršilo 18 godina života izdaće se probna vozačka dozvola kad navrši 17 godina, sa rokom važenja od jedne godine.

Probna vozačka dozvola se može koristi samo u Republici Srbiji.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu B kategorije ne sme da započne i upravlja vozilom bez nadzora lica u vozilu koje ima vozačku dozvolu B kategorije u trajanju od najmanje pet godina.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu ne sme da upravlja motornim vozilom u periodu od 23,00 do 5,00 sati, koristi telefon i druga sredstva za komunikaciju za vreme vožnje.

Vozač koji ima probnu vozačku dozvolu se ne sme kretati brzinom većom od 90% od brzine koja je dozvoljena na delu puta kojim se kreće.

Lice koje vrši nadzor dužno je da se stara da vozač vozilom upravlja na bezbedan način i u skladu sa propisima.

Motorno vozilo, kojim upravlja vozač koji ima probnu vozačku dozvolu, mora biti označeno posebnom oznakom “P“, koja mora biti na vidljivom mestu sa prednje i zadnje strane vozila.

Probna vozačka dozvola će se izdati i licu koje je navršilo 18 godina, koje prvi put stiče pravo na upravljanje motornim vozilima “B“ kategorije.

Na ovo lice primenjuju se odredbe propisane u st. 2, 4, 5. i 7. ovog člana.

Probna vozačka dozvola za lica iz stava 8. ovog člana izdaje se sa rokom važenja od jedne godine.

Ministar nadležan za poslove saobraćaja propisaće posebne uslove o izgledu, tehničkim karakteristikama i načinu postavljanja posebne oznake iz stava 9. ovog člana.